PRACE ZIEMNE

NAWADNIANIE
USŁUGI
PRODUKCJA
PRACE ZIEMNE
eSKLEP
KONTAKT
 • przewóz kruszyw
 • w stałej ofercie posiadamy:
 • ziemie ogrodową
 • piasek
 • żwir
 • kostkę brukową
 • kostkę granitową
 • kamień ogrodowy
 • kamień koloryzowany
 • piaskowiec -kamień i szlifowany
 • usługi dla osób fizycznych i firm.
 • usługi koparko-ładowark±:
 • wykopy pod fundamenty,
 • wykopy pod sieci wodociągowe i elektryczne,
 • wykopy pod szamba, oczyszczalnie biologiczne,
 • zdejmowanie warstwy humusowej, plantowanie
 • zasypki ław fundamentowych,
 • podnoszenie gruntu,
  • posiadamy uprawnienia i certyfikaty.
 • wykopy mini kopark±
 • instalacje wodne
 • kanalizacyjne
 • fundamenty
 • oczka wodne
 • inne prace budowlane i ogrodowe
 • zagęszczanie zasypu w fundamentach
 • wynajem zagęszczarki
 • transport na plac budowy
 • Wykonujemy warstwy chłonnej ziemi
 • zapobiegaj±ce występowaniu
 • błota
 • kałuż
 • odwadniania
 • drenaż pionowy na istniej±cych trawnikach
 • profesjonalne przygotowanie trój warstwy ziemi pod trawniki ozdobne
 • montaż siatki na krety.
 • Ręczne przygotowanie gruntu tam gdzie nie mog± wjechać maszyny
 • renowacja trawników
 • rolowanie trawników
 • przenoszenie trawy
 • koszenie trawników
 • wycinanie trawy pod chodniki, rabaty
 • zakładanie siatki na krety bez niszczenia trawnika.
 • Rozwożenie ziemi, prostowanie gruntu w małych i dużych ogrodach.
 • montaż trawy z rolki
 • sprzedaż trawy rolowanej

Strona Główna