Przygotowanie podłoża pod trawnik

NAWADNIANIE
TRAWNIKI
PRODUKCJA
NATURA 2000
USŁUGI KOMUNALNE
KONTAKT

Rozwożenie ziemi, kruszyw innych materiałów................................................... 90zł/godzina
Plantowanie ziemi (równanie pod trawę rolowaną)............................................. 4zł/m2
Równanie ziemi pod trawnik siany/hydrosiew..................................................... 8zł/m2
Formowanie skarp, nieregularnych form podłoża................................................. 100zł/godzina
Prace mini koparką .............................................................................................. 70zł/godzina
Dojazd w dwie strony liczony od siedziby firmy.................................................. 1zł/km
Ceny nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT na usługi ogrodnicze wynosi.... 8%__________________________________
Design: Piotr Butrym
data aktualizacji 25.08.2013
All Right Reserved Copyright 1990 by G2000
__________________________________